Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

แม้ปัจจุบันป่าจะถูกถางไปมากแล้วก็ตาม แต่ในเขตเขาค้อก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้าง ภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นตลอดปี และค่อนข้างเย็นจัดในฤดูหนาว

เขาค้อยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวแวะมาเยือน

สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ  
  • อนุสาวรีย์จีนฮ่อ
  • ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)
  • อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
  • เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
  • พระตำหนักเขาค้อ
  • น้ำตกศรีดิษฐ์
  • เนินมหัศจรรย์
  • ไร่ บี เอ็น
  • บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด
  • สวนสัตว์เปิดเขาค้อ

Thai